Preskoči sadržaj

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI OVE STRANICE

Scen by Ana Busic, sa sjedištem u via Pietro Borghi, 1 - 53036 Poggibonsi (SI) (ili skraćeno Scen ), kao Voditelj obrade podataka (u daljnjem tekstu: "Scen" ili "Vlasnik") u skladu s Uredbom EU 679/2016 (u daljnjem tekstu: Uredba) privatnost i zaštitu osobnih podataka smatra jednim od glavnih ciljeva svog poslovanja. Stoga Vas pozivamo da prije priopćavanja bilo kakvih osobnih podataka Voditelju obrade pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti jer ona sadrži važne informacije o zaštiti Vaših osobnih podataka.

Ovaj dokument omogućit će vam da upoznate našu politiku privatnosti kako biste razumjeli kako se upravlja osobnim podacima kada koristite naše usluge i omogućili, gdje je to prikladno, da date privolu za obradu osobnih podataka izraženu i svjesnu u odjeljcima web stranice gdje su zatražio dostavljanje osobnih podataka. Podsjećamo vas da se u različitim dijelovima web stranice scen.biz (ili čak skraćeno " Stranice ") gdje prikupljamo Vaše osobne podatke objavljuju određene informacije sukladno čl. 13. Uredbe radi njegove potrebne potvrde prije davanja traženih podataka. Informacije i podaci koje dostavite ili na drugi način pribavite u sklopu registracije za prodaju proizvoda koji se stavljaju na tržište na portalu Scen bit će obrađeni u skladu s odredbama Uredbe i obvezama povjerljivosti na kojima Scen djeluje. Sukladno odredbama Uredbe, obrade koje provodi Scen temeljit će se na načelima zakonitosti, ispravnosti, transparentnosti, ograničenja namjene i očuvanja, minimiziranja podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti.
INDEKS

1. Vlasnik i službenik za zaštitu podataka

Voditelj obrade podataka koji se provode putem Stranice je Scen kako je definirano gore. Struktura vlasnika opremljena je službenikom za zaštitu podataka (Službenik za zaštitu podataka ili " DPO "). DPO stoji na raspolaganju za sve informacije vezane uz obradu osobnih podataka Scena. DPO je moguće kontaktirati pisanjem na: amministrazione@scen.biz .

2. Osobni podaci koji se obrađuju

Pod obradom osobnih podataka podrazumijevamo bilo koju operaciju ili skup operacija, koje se izvode uz ili bez pomoći automatiziranih procesa i primjenjuju se na osobne podatke ili skupove osobnih podataka, kao što su prikupljanje, registracija, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagodba ili izmjena , izdvajanje, savjetovanje, korištenje, komunikacija prijenosom, širenjem ili bilo kojim drugim oblikom stavljanja na raspolaganje, usporedbe ili međusobnog povezivanja, ograničenja, poništavanja ili uništavanja. Obavještavamo vas da će se osobni podaci koji se obrađuju sastojati od identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, e-mail adresa, podaci o lokaciji, online identifikator, obavljene kupnje i drugi podaci prikladni za identifikaciju vas/a ili prepoznatljive, ovisno o vrsta traženih proizvoda ili usluga (u daljnjem tekstu samo " Osobni podaci "). Konkretno, Osobni podaci koji se obrađuju putem Stranice su sljedeći:

do. Navigacijski podaci

Računalni sustavi i softverske procedure koje se koriste za upravljanje Stranicom dobivaju, tijekom svog normalnog rada, neke osobne podatke čiji je prijenos implicitan u korištenju internetskih komunikacijskih protokola. To su informacije koje se ne prikupljaju da bi se povezivale s identificiranim zainteresiranim stranama, ali koje bi po svojoj prirodi mogle, kroz obradu i povezivanje s podacima trećih strana, omogućiti identifikaciju korisnika. Ova kategorija podataka uključuje IP adrese ili nazive domena računala koja koriste korisnici koji se spajaju na web mjesto, adrese u URI (Uniform Resource Identifier) ​​zapisu zatraženih resursa, vrijeme zahtjeva, metodu korištenu za podnijeti zahtjev poslužitelju, veličinu datoteke dobivene kao odgovor, brojčanu šifru koja označava status odgovora koji je dao poslužitelj (uspješno, greška itd.) i druge parametre koji se odnose na operativni sustav i IT okruženje korisnika. . Ovi se podaci koriste isključivo u svrhu dobivanja anonimnih statističkih informacija o korištenju Stranice i stranica naših korisnika te za provjeru njihovog ispravnog funkcioniranja, za prepoznavanje anomalija i/ili zlouporaba, te se brišu odmah nakon obrade. Podaci bi se mogli koristiti za utvrđivanje odgovornosti u slučaju hipotetskih računalnih zločina protiv stranice ili trećih strana.

b. Podaci koje dobrovoljno dajete

Osim upućivanja na određene informacije, ova Pravila o privatnosti također su namijenjena obradi podataka koje ste dobrovoljno dali putem web-mjesta. U tom smislu, pozivamo vas da u obrasce sadržane na web-mjestu ne ubacujete informacije koje bi mogle spadati u popis pojedinih kategorija osobnih podataka prema čl. 9. Uredbe (primjerice podaci koji se odnose na Vaše zdravstveno stanje), osim ako to nije izričito traženo.

c. Podaci trećih strana koje dobrovoljno dajete

U posebnim slučajevima može doći do obrade osobnih podataka trećih strana koje ste priopćili Scenu. S obzirom na ove hipoteze, djelujete kao neovisni voditelj obrade podataka, preuzimajući sve zakonske obveze i odgovornosti. U tom smislu dajete najširu odštetu po ovom pitanju u odnosu na svaki prigovor, zahtjev, zahtjev za naknadu štete od liječenja i sl. koji bi trebali doći do Voditelja obrade podataka od trećih strana, čiji su osobni podaci obrađeni vašim korištenjem usluga Stranice u suprotnosti s pravilima o zaštiti primjenjivih osobnih podataka. U svakom slučaju, ako pružite ili na drugi način obrađujete osobne podatke trećih strana tijekom korištenja Stranice, od sada jamčite - preuzimajući svu povezanu odgovornost - da se ova posebna hipoteza tretmana temelji na prethodnom stjecanju - od strane vas - privolu treće strane za obradu podataka koji se na nju odnose.

d. Interakcija s društvenim mrežama

Osim popunjavanjem odgovarajućih obrazaca zahtjeva, ovaj zahtjev možete podnijeti, ukoliko imate Facebook profil, i jednostavnim klikom na gumb "Kontaktirajte nas" ili "Pošaljite poruku". U tom slučaju, Facebook će automatski poslati neke svoje osobne podatke Scenu, navedene u odgovarajućem "skočnom" prozoru koji se prikazuje u trenutku zahtjeva, te neće biti potrebe za ispunjavanjem drugih obrazaca sa svoje strane .

I. Kolačići

Informacije o kolačićima koje poslužuje stranica dostupne su na sljedećoj poveznici: Politika kolačića.

3. Svrha liječenja

Obrada koju namjeravamo provesti, uz vaš poseban pristanak kada je to potrebno, ima sljedeće svrhe: a. omogućiti isporuku proizvoda i usluga koje ste tražili; b. omogućiti navigaciju i konzultacije web stranice Scen; c. odgovoriti na zahtjeve za pomoć ili informacije koje ćemo primiti putem e-maila, telefona, chata ili putem stranice "Kontakt" na našoj stranici. S posebnim osvrtom na odgovore na zahtjeve za pomoć koje je Scen primio putem telefona, obavještavamo vas da se pozivi mogu i snimati kako bi Scen mogao dokazati da je ispravno obradio zahtjeve. d. ispunjavati zakonske, računovodstvene i porezne obveze; I. provoditi izravni marketing putem e-pošte za usluge slične onima na koje ste se pretplatili, osim ako ste se usprotivili ovoj obradi u početku ili tijekom naknadnih komunikacija, u svrhu ostvarivanja legitimnog interesa Scena u promicanju proizvoda ili usluga za koje biste mogli razumno biti zainteresirani; f. razvijati studije, istraživanja, tržišne statistike; slati vam reklamni materijal, informacije, komercijalne informacije ili ankete za poboljšanje usluge ("zadovoljstvo korisnika") putem e-maila ili SMS poruke, i/ili korištenjem telefona s operaterom i/ili putem službenih Scen stranica na društvenim mrežama mreže mreže; g. izraditi prilagođene komercijalne ponude na temelju proizvoda ili usluga koje ste kupili ili za koje ste zainteresirani pregledavajući naše stranice ili na temelju skupine kupaca kojoj pripadate (profiliranje). To znači, na primjer, da ćete, ako ste preprodavač, primati komercijalne ponude namijenjene preprodavačima; ako ste pregledavali našu stranicu kako biste tražili informacije o određenim proizvodima, primit ćete ponude koje se odnose na te proizvode. Ova vrsta prijedloga obično se provodi na podacima o kupnji koji se odnose na fizičke i pravne osobe, a povezane odluke ne temelje se isključivo na automatiziranoj obradi. Ova obrada je nužna za ostvarivanje legitimnog interesa voditelja obrade podataka u personalizaciji njegovih komercijalnih ponuda. Uvijek se možete usprotiviti ovom tretmanu jednostavnim slanjem e-pošte na adresu: amministrazione@scen.biz ; h. u isključive svrhe sigurnosti i sprječavanja prijevarnog ponašanja, Voditelj obrade podataka postavlja automatski sustav kontrole koji uključuje otkrivanje i analizu ponašanja korisnika na stranici povezanog s obradom Osobnih podataka uključujući IP adresu. Posljedice ovog tretmana su da ako osoba pokuša sudjelovati u prijevarnom ponašanju na Scenu. U tom slučaju Scen zadržava pravo poduzimanja bilo koje druge odgovarajuće mjere za vlastitu zaštitu.

4. Pravni temelj i obvezna ili izborna priroda liječenja

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u svrhe navedene u odjeljku 3 (ac) je čl. 6. stavak 1. točka (b) Uredbe jer su obrade potrebne za pružanje ugovornih usluga i opskrbu traženih proizvoda. Pružanje Osobnih podataka u ove svrhe je opcionalno, ali neuspjeh u pružanju onemogućio bi aktiviranje traženih Usluga ili ispunjavanje naručenih Proizvoda. Svrha navedena u odjeljku 3(d) predstavlja legitimnu obradu osobnih podataka u skladu s čl. 6(1)(c) Uredbe. Nakon što se osobni podaci dostave, obrada doista može biti nužna za ispunjavanje zakonskih obveza kojima Scen podliježe. Tretmani koji se provode u marketinške svrhe opisani u odjeljku 3 (f) temelje se na davanju vašeg pristanka u skladu s čl. 6. stavak 1. točka (a) Uredbe. Pružanje Vaših Osobnih podataka u ove svrhe potpuno je izborno i ne utječe na korištenje Usluga ili kupnju Proizvoda. Tretmani navedeni u odjeljku 3 (e), koji se provode u svrhe marketinga putem e-pošte na proizvodima ili uslugama sličnim onima koje ste kupili, umjesto toga nalaze svoju pravnu osnovu, sukladno čl. 6.1.f Uredbe, u legitimnom interesu Scena da promovira svoje proizvode ili usluge u kontekstu u kojem zainteresirana strana može opravdano očekivati ​​ovakav način postupanja, čemu se međutim može usprotiviti u bilo kojem trenutku. Zapravo, ako se želite usprotiviti obradi vaših podataka u marketinške svrhe, navedene u odjeljcima 3(e) i 3(f), to možete učiniti u bilo kojem trenutku jednostavnim slanjem e-pošte na adresu: amministrazione@scen .biz ili putem mehanizma predloženog u podnožju komercijalnih e-poruka. Postupanje s profiliranjem navedeno u odjeljku 3(g), na koje možete prigovoriti u bilo kojem trenutku, temelji se na legitimnom interesu Voditelja obrade podataka, sukladno članku 6.1.f. Uredbe, kako bi personalizirali svoju komercijalnu komunikaciju. Postupanje navedeno u odjeljku 3 (h) također se temelji na legitimnom interesu voditelja obrade podataka da otkrije prijevare i prijevare počinjene protiv njega, u skladu s čl. 6.1.f Uredbe.

5. Primatelji osobnih podataka

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti, u svrhe navedene u gornjem odjeljku 3, sa: a. subjekti koji obično djeluju kao obrađivači podataka, tj.: i) ljudi, tvrtke ili profesionalne tvrtke koje pružaju pomoć i savjete Scenu u računovodstvenim, administrativnim, pravnim, poreznim, financijskim i pitanjima naplate dugova u vezi s pružanjem Usluga ili isporukom proizvodi; ii) subjekte s kojima je potrebno komunicirati radi pružanja Usluga ili isporuke traženih Proizvoda; iii) ili strane ovlaštene za obavljanje aktivnosti tehničkog održavanja (uključujući održavanje mrežne opreme i elektroničkih komunikacijskih mreža); b. subjekti, tijela ili tijela kojima je obvezno priopćiti vaše osobne podatke temeljem odredaba zakona ili naloga nadležnih tijela (primjerice, tijekom kaznenih istraga Scen može primiti zahtjeve od pravosudnog tijela za dostavu dnevnika telematskih promet); c. osobe koje je Scen ovlastio za obradu Osobnih podataka potrebnih za obavljanje aktivnosti strogo vezanih uz isporuku Proizvoda i Usluga, koje su se obvezale na povjerljivost ili imaju odgovarajuću zakonsku obvezu povjerljivosti, kao što su zaposlenici Scena; d. komercijalni partneri za vlastite potrebe, autonomni i odvojeni, samo ako ste dali poseban pristanak.

6. Prijenosi osobnih podataka

Neki od vaših osobnih podataka dijele se s Primateljima koji se mogu naći izvan Europskog gospodarskog prostora. Scen osigurava da se obrada Vaših osobnih podataka od strane Primatelja odvija u skladu s Uredbom. Doista, prijenosi se mogu temeljiti na odluci o primjerenosti ili na standardnim ugovornim klauzulama koje je odobrila Europska komisija. Dodatne informacije dostupne su slanjem pisanog zahtjeva Voditelju obrade podataka na adrese navedene u odjeljku "Kontakti" ove izjave.

7. Zadržavanje podataka

Osobni podaci koji se obrađuju u svrhe navedene u odjeljku 3 (abc) čuvat će se onoliko vremena koliko je nužno za postizanje tih istih svrha. U svakom slučaju, budući da se radi o tretmanima koji se provode za isporuku proizvoda i usluga, Scen će obrađivati ​​osobne podatke do vremena dopuštenog talijanskim zakonodavstvom radi zaštite svojih interesa (članak 2946. Građanskog zakonika i naknadni amandmani). Osobni podaci koji se obrađuju u svrhe navedene u odjeljku 3(d) čuvat će se do vremena koje zahtijeva posebna obveza ili primjenjivi zakon. U svrhe navedene u odjeljku 3 (e) (f), vaši će se osobni podaci umjesto toga obrađivati ​​sve dok se vaš pristanak ne opozove ili do tri godine nakon što prestanete biti korisnik Scena. U svakom slučaju, ne dovodeći u pitanje mogućnost Scena da čuva vaše osobne podatke do vremena dopuštenog talijanskim zakonom radi zaštite svojih interesa (čl. 2947(1)(3) cc). Dodatne informacije o razdoblju čuvanja podataka i kriterijima koji se koriste za određivanje tog razdoblja mogu se zatražiti pisanim putem Voditelju obrade podataka ili DPO-u.

8. Prava ispitanika

Sukladno čl 15 i dalje. Uredbe, u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti od Scena pristup Vašim osobnim podacima, ispravak ili brisanje istih ili usprotiviti se postupanju s njima sukladno čl. 21. Uredbe. Također imate pravo tražiti ograničenje liječenja u slučajevima predviđenim čl. 18. Uredbe, kao i za dobivanje podataka koji se tiču ​​vas u strukturiranom formatu, u zajedničkoj uporabi i čitljivi automatskim uređajem, u slučajevima predviđenim čl. 20. Uredbe. Zahtjevi se moraju poslati u pisanom obliku Voditelju obrade podataka na adrese navedene u odjeljku "Kontakt" ove izjave. U svakom slučaju, uvijek imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu (Jamac za zaštitu osobnih podataka), sukladno čl. 77. Uredbe, ako smatrate da je obrada Vaših podataka u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.

9. Promjene

Ova politika privatnosti na snazi ​​je od 25. svibnja 2018. Scen zadržava pravo izmjene ili jednostavnog ažuriranja sadržaja, djelomično ili u cijelosti, također zbog promjena u važećoj zakonskoj regulativi. Ako se izmjene i dopune ove Politike odnose na značajne promjene u tretmanima ili u bilo kojem slučaju mogu imati značajan utjecaj na zainteresirane strane, Scen će se pobrinuti da na odgovarajući način obavijesti zainteresirane strane.

10. Kontakti

Za ostvarivanje gore navedenih prava ili za bilo koji drugi zahtjev možete pisati Voditelju obrade podataka: Scen di Ana Busic, sa sjedištem u Via Pietro Borghi, 1 - 53036 Poggibonsi (SI) ili poslati e-poštu na amministrazione@scen. biz

POLITIKA KOLAČIĆA OVE STRANICE

Ova politika kolačića odnosi se isključivo na stranicu www.scen.biz (u daljnjem tekstu: " Stranica ") i mora se shvatiti kao sastavni dio Politike privatnosti

Definicije, karakteristike i primjena zakonodavstva.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje stranice koje posjećuje korisnik šalju i snimaju na svoje računalo ili mobilni uređaj, da bi se zatim ponovno prenijele istim stranicama prilikom sljedećeg posjeta. Upravo zahvaljujući kolačićima, stranica pamti radnje i postavke korisnika (kao što su, na primjer, podaci za prijavu, odabrani jezik, veličina fonta, druge postavke prikaza itd.) tako da ih ne treba ponovno označavati kada korisnik vraća se kako bi posjetio navedeno mjesto ili prelazi s jedne stranice na drugu. Kolačići se, dakle, koriste za izvođenje računalne provjere autentičnosti, praćenje sesije i pohranjivanje informacija u vezi s aktivnostima korisnika koji pristupaju stranici, a također mogu sadržavati jedinstveni identifikacijski kod koji vam omogućuje da pratite navigaciju korisnika unutar same stranice za statističke podatke ili reklamne svrhe. Tijekom pregledavanja stranice, korisnik također može primati kolačiće sa stranica ili web poslužitelja koji nisu oni koje posjećuje na svom računalu ili mobilnom uređaju (tzv. kolačići "treće strane"). Neke operacije ne bi se mogle izvesti bez upotrebe kolačića, koji su u nekim slučajevima stoga tehnički neophodni za funkcioniranje stranice. Postoje različite vrste kolačića, ovisno o njihovim karakteristikama i funkcijama, a mogu ostati na računalu ili mobilnom uređaju korisnika različito vrijeme: tzv. sesijski kolačići koji se automatski poništavaju kada se preglednik zatvori; takozvani trajni kolačići, koji ostaju na uređaju korisnika do unaprijed određenog roka. Prema zakonodavstvu koje je na snazi ​​u Italiji, izričiti pristanak korisnika nije uvijek potreban za korištenje kolačića. Konkretno, "tehnički kolačići", tj. oni koji se koriste isključivo u svrhu prijenosa komunikacije preko elektroničke komunikacijske mreže, ili u mjeri koja je striktno nužna za pružanje usluge koju je korisnik izričito zatražio, ne zahtijevaju ovaj pristanak. Drugim riječima, radi se o kolačićima koji su neophodni za funkcioniranje stranice ili za obavljanje aktivnosti koje korisnik traži. Među tehničkim kolačićima, koji ne zahtijevaju izričitu suglasnost za njihovu upotrebu, talijanski Jamac za zaštitu osobnih podataka (vidi Odredbu o identifikaciji pojednostavljenih postupaka za informacije i dobivanje suglasnosti za korištenje kolačića od 8. svibnja 2014., u daljnjem tekstu "Odredba") također uključuje:
 • "analitički kolačići" kada ih izravno koristi upravitelj web-mjesta za prikupljanje informacija, u zbirnom obliku, o broju korisnika i načinu na koji posjećuju web-mjesto;
 • navigacijski ili sesijski kolačići (za provjeru autentičnosti);
 • funkcionalni kolačići, koji korisniku omogućuju navigaciju prema nizu odabranih kriterija (primjerice, jezik, proizvodi odabrani za kupnju) kako bi se poboljšala usluga koja se istima pruža.
Nasuprot tome, za „kolačiće za profiliranje“, odnosno one koji imaju za cilj kreiranje korisničkih profila i koji se koriste za slanje reklamnih poruka u skladu s preferencijama koje korisnik izrazi tijekom surfanja internetom, potrebna je prethodna suglasnost korisnika.

Vrste kolačića koje koristi Stranica

Stranica koristi sljedeće kolačiće koji se mogu poništiti, osim kolačića trećih strana za koje se morate izravno obratiti na relativne metode odabira i poništavanja odabira dotičnih kolačića, naznačenih poveznicama:
 • Tehnički navigacijski ili sesijski kolačići i strogo su potrebni za funkcioniranje Stranice ili kako bi korisnik mogao iskoristiti sadržaje i proizvode/usluge koje traži.
 • Analitički kolačići, koji vam omogućuju da shvatite kako korisnici koriste stranicu. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije o identitetu korisnika, niti bilo kakve osobne podatke. Podaci se obrađuju u zbirnom i anonimnom obliku.
 • Funkcionalni kolačići, tj. koriste se za aktiviranje specifičnih značajki Stranice i niza odabranih kriterija (na primjer, jezik, proizvodi odabrani za kupnju) kako bi se poboljšala pružena usluga.

PAŽNJA : onemogućavanjem tehničkih i/ili funkcionalnih kolačića, stranica možda neće biti dostupna ili neke usluge ili određene funkcije stranice mogu biti nedostupne ili ne funkcionirati ispravno te ćete možda biti prisiljeni mijenjati ili ručno unijeti neke podatke ili postavke svaki put će posjetiti stranicu.

 • Kolačići trećih strana, tj. kolačići sa stranica ili web poslužitelja koji nisu Scen, koji se koriste za potrebe ovih trećih strana, uključujući kolačiće za profiliranje. Treba napomenuti da su te treće strane, navedene u nastavku s relativnim poveznicama na pravila o privatnosti, neovisni kontrolori podataka prikupljenih putem kolačića koje poslužuju; stoga se morate pozabaviti njihovim pravilima obrade osobnih podataka, informacijama i obrascima za privolu (odabir i poništavanje odabira dotičnih kolačića), kako je navedeno u prethodno navedenoj odredbi. Radi cjelovitosti, također treba napomenuti da Scen daje sve od sebe kako bi mogao pratiti kolačiće na svojoj stranici. Oni se redovito ažuriraju u tablici u nastavku, gdje pružamo transparentnost kolačića koje izravno šalje Scen i njihove svrhe. Što se tiče trećih strana koje šalju kolačiće putem našeg web-mjesta, u nastavku nudimo poveznice do odgovarajućih pravila privatnosti: kao što je već navedeno, ovim trećim stranama delegiramo odgovornost za pružanje informacija i prikupljanje pristanka korisnika, kako zahtijeva provizija. Navedena odgovornost ne odnosi se samo na kolačiće koje treće strane šalju izravno, već i na sve dodatne kolačiće koji se šalju putem naše stranice temeljem korištenja usluga koje same treće strane koriste. Naime, u odnosu na ove kolačiće, koje šalju pružatelji usluga gore navedenih trećih strana, Scen nema mogućnost vršenja bilo kakve kontrole i ne poznaje njihova svojstva niti namjenu.

U nastavku se nalaze poveznice do odgovarajućih informacija o korištenju kolačića (prema odredbama Odredbe):

Detaljno, kolačići koje šalje Scen stranica navedeni su u nastavku: Kolačići prisutni na stranici

Vrsta i vlasnik kolačića

Tehnički naziv kolačića

Rad i svrha

Vrijeme postojanosti

SCEN.BIZ

 • prva zabava

Tehničar

jezik

Ovaj kolačić se koristi za pamćenje jezika na kojem namjeravate pregledavati stranicu.

20 dana

SCEN.BIZ

 • prva zabava

Tehničar

ček

Ovaj se kolačić koristi za pohranjivanje korisničkog odobrenja pravila o kolačićima

6 godina

SCEN.BIZ

 • prva zabava

Tehničar

shp

Ovaj kolačić se koristi kada korisnik stavi proizvode u svoju košaricu.

Na kraju sjednice

SCEN.BIZ

 • prva zabava

Tehničar

korisnik

Ovaj kolačić sadrži šifrirani identifikacijski kod korisnika na SCEN platformi.

1 godina

SCEN.BIZ

 • prva zabava

Tehničar

chk

Ovaj kolačić je neophodan jer sadrži dio algoritma šifriranja ID-a korisnika.

1 godina

Kako pregledati i izmijeniti kolačiće putem vašeg navigacijskog programa (tzv. preglednika)

Možete odabrati koje kolačiće želite autorizirati kroz odgovarajuću proceduru postavljenu u odjeljku Postavke koji se odnosi na kolačiće , kao i autorizirati, blokirati ili izbrisati (u cijelosti ili djelomično) kolačiće putem posebnih funkcija vašeg navigacijskog programa (cd preglednik) ili korištenjem određenog softvera: međutim, u slučaju da su svi ili neki od kolačića onemogućeni, moguće je da se stranica ne može pregledati ili da neke usluge ili određene funkcije stranice nisu dostupne ili ne funkcioniraju ispravno i /ili može biti prisiljeno izmijeniti ili ručno unijeti neke informacije ili postavke svaki put kada posjetite stranicu. Za više informacija o tome kako postaviti postavke za korištenje kolačića putem vašeg preglednika, možete pogledati odgovarajuće upute: